Ilmoita yhteystietosi

Yhteys­tie­to­jen ilmoi­tus ja suos­tu­mus säh­köi­seen tie­dot­ta­mi­seen onnis­tuu alla ole­val­la lomakkeella.

 

HUOM OSAK­KEE­NO­MIS­TA­JA! Tämä suos­tu­mus on samal­la nimen­omai­nen suos­tu­mus yhtiö­ko­kous­kut­sun säh­kö­pos­ti­toi­mi­tuk­sel­le. Jos valit­set, että haluat talo­yh­tiön pos­tit säh­kö­pos­til­la, tämä kos­kee myös yhtiö­ko­kous­kut­sua. Vali­tet­ta­vas­ti jär­jes­tel­mäm­me mah­dol­lis­taa vain yhden toimitustavan.
reCAPTC­HA is required.