Yhteystiedot

HUOM! Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aika­na pyy­däm­me vält­tä­mään hen­ki­lö­koh­tais­ta asioin­tia hen­ki­lö­kun­tam­me kans­sa ja toi­vom­me yhtey­de­no­tot säh­kö­pos­tit­se tai puhe­li­mit­se. Mikä­li toi­mis­tol­la asioin­ti on vält­tä­mä­tön­tä, sovit­han käyn­nis­tä etu­kä­teen asia­kas­pal­ve­lum­me kanssa.

Onni Isännöinti Oy

puhe­lin 09 6181 5700

asiakaspalvelu@onniisannointi.fi

Aukio­loa­jat:
ma-to klo 8–16
pe klo 8–15

Huom. puhe­lin­pal­ve­lum­me on sul­jet­tu lou­nas­tun­nik­si klo 11–12

Kei­mo­lan­tie 9,
01700 Van­taa

Onni Isännöinnin laskutusosoite

Otam­me ensi­si­jai­ses­ti vas­taan verkkolaskuja

003729238696 OKO­Y­FIHH

Jani Riihola

 • lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja
 • KTM

Matti Eloranta

 • isän­nöit­si­jä
 • isän­nöin­nin ammattitutkinto

Eemeli Pitkänen

 • isän­nöit­si­jä
 • KTM

Niklas Welin

 • isän­nöit­si­jä

Kati Hirvijärvi

 • kir­jan­pi­tä­jä
 • KPT 1
 • KISI

Niko Annanen

 • kir­jan­pi­tä­jä
 • mer­ko­no­mi

Jaana Pyykkönen

 • kir­jan­pi­tä­jä

Taina Laitinen

 • kiin­teis­tö­sih­tee­ri
 • mer­ko­no­mi

 

Henna Koistinen

 • kiin­teis­tö­sih­tee­ri
 • mer­ko­no­mi

 

Teemu Kemppainen

 • asia­kas­pal­ve­li­ja
 • tra­de­no­mi

 

Ota yhteyttä