Yhteystiedot

HUOM! Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aika­na pyy­däm­me vält­tä­mään hen­ki­lö­koh­tais­ta asioin­tia hen­ki­lö­kun­tam­me kans­sa ja toi­vom­me yhtey­de­no­tot säh­kö­pos­tit­se tai puhe­li­mit­se. Mikä­li toi­mis­tol­la asioin­ti on vält­tä­mä­tön­tä, sovit­han käyn­nis­tä etu­kä­teen asia­kas­pal­ve­lum­me kans­sa. 

Onni Isännöinti Oy

puhe­lin 09 8387 250

asiakaspalvelu@onniisannointi.fi

Kei­mo­lan­tie 9,
01700 Van­taa

Onni Isännöinnin laskutusosoite

Otam­me ensi­si­jai­ses­ti vas­taan verk­ko­las­ku­ja

003729238696 OKO­Y­FIHH

 Sami Niinistö

 • isän­nöit­si­jä
 • FM
 • ITS
 • isän­nöin­nin ammat­ti­tut­kin­to

Matti Eloranta

 • isän­nöit­si­jä
 • isän­nöin­nin ammat­ti­tut­kin­to

Jani Riihola

 • isän­nöit­si­jä
 • KTM

Marina Kanerva

 • isän­nöit­si­jä
 • IAT
 • tra­de­no­mi

Ota yhteyttä