Onni Isännöinti suhtautuu koronavirukseen erittäin vakavasti. Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme ja teemme voitavamme koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Haluamme suojata asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja työntekijöitämme. Seuraamme tiiviisti viranomaistiedotusta ja tapahtumien kulkua.

Olemme päivittäneet sisäistä ohjeistustamme tartuntojen leviämisen minimoimiseksi. Viranomaisohjeistuksen mukaisesti olemme suositelleet henkilökuntamme jäävän toistaiseksi etätöihin. Lisäksi olemme ohjeistaneet, miten tartuntoja ennaltaehkäistään ja miten toimia, jos epäilee koronatartuntaa itsellään tai perheenjäsenellään.

Palvelemme sähköisesti

Asiakaspalvelumme on avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti, mutta pyydämme välttämään henkilökohtaista asiointia henkilökuntamme kanssa ja toivomme yhteydenotot sähköpostitse tai puhelimitse. Toimitamme asiakirjat vain sähköpostilla tai kirjepostilla, eli noutomahdollisuutta ei toistaiseksi ole. Pyydämme niin ikään asiakkaitamme toimittamaan kaikki dokumentit joko sähköpostilla tai kirjepostilla.

Toivomme, että taloyhtiöiden asukkaat ja osakkaat ilmoittavat ajan tasalla olevan puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa isännöinnille, jotta pystymme tarvittaessa tiedottamaan nopeasti ja tehokkaasti. Yhteystiedot voi ilmoittaa nettisivuiltamme löytyvän lomakkeen kautta: https://www.mtr.fi/sahkoiset-palvelut/yhteystietojen-paivitys/
(Onni Isännöinnin asiakkaat voivat käyttää MTR-Isännöinnin lomaketta)

Lisäksi kehotamme seuraamaan taloyhtiön asukassivuja, johon saat tarvittaessa tunnukset asiakaspalvelustamme.

Taloyhtiön yhteisten tilojen käyttö

Viranomaiset eivät ole toistaiseksi antaneet käyttökieltoja koskien taloyhtiön yhteisiä tiloja, kuten saunaa tai pesutupaa. Päätöksen taloyhtiön yhteisten tilojen rajoittamisesta tai kieltämisestä tekee tarvittaessa taloyhtiön hallitus. Seuraa siis kiinteistössä tapahtuvaa tiedotusta tilojen käytön osalta ja toimi ohjeiden mukaisesti.

On suositeltavaa, että koronavirukseen sairastuneet, altistuneet tai muuten itsensä sairaaksi tuntevat eivät käytä yhteisiä tiloja, ja huomioivat näin muiden terveyden.

Karanteenissa tai eristyksessä olevien toiminta taloyhtiössä

Lääkärin karanteeniin tai eristyksiin määräämän asukkaan tulee noudattaa lääkäriltä saatuja ohjeita.
Oleellisinta on elää omassa asunnossaan ja välttää kontaktia muihin ihmisiin.

Hallituksen linjauksen mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet).

Jos olet karanteenissa tai eristyksissä, vältä kutsumasta kiinteistönhuoltajaa kotiisi, ellei vika edellytä välitöntä korjaamista. Tällainen vika on esimerkiksi kiireellinen vesivahinko. Vikailmoitusta tehdessä on suositeltavaa selkeästi kertoa, mikäli on karanteenissa tai eristyksissä.

Lisäksi muistutamme, että viranomaisten ohjeiden mukaisesti ylimääräisiä lähikontakteja on syytä välttää, vaikka ei karanteenissa olisikaan.

Naapuriapu

Mikäli sinulla on mahdollisuus tarjota naapuriapua karanteenissa/eristyksissä olevien ihmisten auttamiseksi, suosittelemme lämpimästi ilmoittamaan siitä jakamalla tietoa esim. postiluukusta tiputettavalla lapulla tai ilmoitustaululla.

Yhtiökokoukset ja muut taloyhtiön tapahtumat

Suomen hallitus on määrännyt, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Isännöintiliitto suosittelee, että samaa noudatetaan myös kaikissa taloyhtiöissä. Taloyhtiön yhtiökokoukseen, asukastilaisuuksiin tai talkoisiin osallistuminen ei ole syy vaarantaa kenenkään terveyttä.

Mikäli mahdollista, kannattaa yhtiökokous tai muu tilaisuus siirtää myöhempään ajankohtaan. Lain mukaan yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lakia säädettäessä ei ole kuitenkaan otettu huomioon tällaisen epidemian aiheuttamia poikkeusoloja. Oikeuskäytäntöä ei ole myöskään siitä, miten yhtiökokoukseen osallistuminen taataan kaikille osakkeenomistajille epidemian aikana.

Jos yhtiökokous pidettäisiin tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa lain määräajan jälkeen, ei siitä seuraa suoraan mitään sanktiota taloyhtiölle tai yhtiön johdolle. Myös vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää aina sitä, että määräajan ylittämisestä aiheutuisi todellista taloudellista vahinkoa ja tämä vahinko olisi syy-yhteydessä tahallisuuteen tai huolimattomuuteen. Tällainen vahinko on kuitenkin hyvin teoreettinen ja vahinkoa arvioitaessa tulisi ottaa huomioon se, että lain määräajan ylittymiseen on vaikuttanut poikkeuksellinen epidemia-aika.

Päätös yhtiökokouksesta on kuitenkin tehtävä kussakin taloyhtiössä erikseen, sillä yhtiöissä voi olla hyvinkin erilaisia tilanteita. Jos yhtiökokouksen pitäminen on välttämätöntä ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin, voidaan kokouksen pitämisessä hyödyntää etäosallistumismahdollisuuksia. Yhtiökokousta ei ole kuitenkaan mahdollista pitää kokonaisuudessaan etäyhteyksien avulla, vaan lisäksi on aina järjestettävä fyysinen yhtiökokous. Tällöin kuitenkin riittää, että fyysisesti paikalla ovat esimerkiksi osa hallituksen jäsenistä. Etäkokousmahdollisuudesta on mainittava yhtiökokouskutsussa.

Tarvittaessa päätöksentekoon voi osallistua myös postin tai sähköpostin välityksellä, jolloin osakkeenomistajan on ilmoitettava ennakkoon kantansa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin. Tämä osallistumistapa edellyttää mahdollisuutta tunnistaa osakas luotettavasti esim. allekirjoituksesta tai sähköpostiosoitteesta. Näiden osallistumistapojen ongelma on se, että yhtiökokouksissa voidaan tehdä myös muita päätösehdotuksia kuin hallituksen etukäteen valmistelevat esitykset. Osakkaat voivat luonnollisesti ottaa kantaa vain niihin asioihin, jotka ovat etukäteen tiedossa, ei itse kokouksessa tehtyihin esityksiin.

Osakkeenomistajat voivat kuitenkin päättää myös yhtiökokousta pitämättä sille kuuluvasta asiasta silloin, kun he ovat yksimielisiä. Tällainen päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Seuraa oman taloyhtiösi tiedotusta yhtiökokousten ja muiden mahdollisten tapahtumien osalta.

Lisätietoja

Neuvontaa ja tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta numerosta 0295 535 535.

THL:n päivittyvältä sivulta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Kotitalo-lehden päivittyvältä sivulta:
https://www.kotitalolehti.fi/koronaepidemian-vaikutukset-taloyhtion-arkeen-ja-yhtiokokouksiin-kokosimme-kattavan-paketin-kysymyksia-ja-vastauksia/